Dự án lắp đặt bổ sung tiếp địa cho hệ thống chiếu sáng – Công ty thủy điện Sơn La năm 2019

1.1 Hiện trạng:

1.1.1 Hiện trạng hệ thống tiếp địa các cột đèn chiếu sáng ngoài trời:

a) Cột đèn chiếu sáng mặt đập phía cửa nhận nước cao trình 228m:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực của nhận nước gồm 20 cột không được trang bị tiếp địa.

b) Cột đèn chiếu sáng mặt đập phía đập tràn cao trình 228m và 217m:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực đập tràn gồm 23 cột không được trang bị tiếp địa.

c) Cột đèn chiếu sáng khu vực cột xuất tuyến cao trình 138m:

– Tiếp địa cột đèn chiếu sáng khu vực cột xuất tuyến từ cột số 1 ÷ 4 đạt yêu cầu kỹ thuật.

d) Cột đèn chiếu sáng tuyến đường NT8 (từ cổng Parabol và nhà máy):

– Các cột đèn chiếu sáng tuyến đường NT8 bao gồm 56 cột trong đó các cột từ 1÷11 là không được trang bị tiếp địa, các cột còn lại được trang bị tiếp địa đạt yêu cầu kỹ thuật.

e) Cột đèn chiếu sáng tuyến đường NT1.2 (từ vài trái đập xuống nhà điều độ):

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực chiếu sáng tuyến đường NT1.2 từ nhà bảo vệ vai trái đập đến nhà điều độ bao gồm 23 cột trong đó từ cột số 15 ÷ 20 không trang bị tiếp địa. Các cột còn lại được trang bị tiếp địa đạt yêu cầu kỹ thuật.

f) Cột đèn chiếu sáng khu phụ trợ B cao trình 138m:

– Các cột đèn chiếu sáng khu phụ trợ B bao gồm 9 cột không trang bị hệ thống tiếp địa.

g) Cột đèn chiếu sáng vườn hoa khu phụ trợ B:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực chiếu sáng vườn hoa khu phụ trợ B gồm 27 cột đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

h) Cột đèn chiếu sáng vườn hoa cổng bảo vệ:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực vườn hoa nhà cổng nhà máy cạnh nhà bảo vệ bao gồm 13 cột có tiếp địa nhưng  không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

i) Cột đèn chiếu sáng vườn hoa vai phải đập tràn cao trình 228m:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực vườn hoa nhà bảo vệ vai phải đập tràn gồm 8 cột được trang bị tiếp địa nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

k) Cột đèn chiếu sáng khuôn viên vai phải đập tràn cao trình 228m:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực nhà bảo vệ vai phải đập từ cột số 1÷3 không trang bị hệ thống tiếp địa, các cột còn lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

m) Cột cờ phía hạ lưu cao trình 138m (trước cửa tiền sảnh):

– Điện áp cảm ứng dây kéo cột cờ trước cửa tiền sảnh nhà máy vượt quá giới hạn an toàn cho phép.

l) Các cột đèn chiếu sáng chưa được đánh số quản lý thiết bị.

1.1.2 Hiện trạng hệ thống tiếp địa các cột đèn chiếu sáng ngoài trời:

a) Cột đèn chiếu sáng trụ sở công ty tại Mường La:

– Các cột đèn chiếu sáng khu vực trụ sở công ty tại Mường La gồm 19 cột không trang bị hệ thống tiếp địa.

b) Cột đèn chiếu sáng tại khu tập thể Lilama:

– Các cột đèn chiếu sáng khu tập thể Lilama gồm 4 cột không trang bị hệ thống tiếp địa.

c) Các cột đèn chiếu sáng chưa được đánh số quản lý thiết bị.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công:

Sau khi cải tạo, điện  trở tiếp địa đảm bảo theo tiêu chuẩn

Để biết thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hệ thống được lắp đặt tại nhà máy thủy điện Lai Châu, vui lòng liên hệ Mr.Tiến Phòng kỹ thuật, email: tiennd@thjsc.com.vn

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *