Thiết bị phân phối

Tủ điều tốc

Thông tin sản phẩm:

Hệ thống điều tốc là một hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ của tổ máy luôn ở giá trị định mức khi tổ máy ở chế độ vận hành bình thường, đồng thời đảm bảo được các chức năng sau:

 • Khởi động tự động hoặc bằng tay tổ máy.
 • Chạy không tải tổ máy.
 • Đảm bảo tổ máy làm việc trên lưới ở các chế độ: “Công suất”, “Tần số”, “Điều khiển nhóm” và “Bù đồng bộ”.
 • Đảm bảo chuyển đổi tổ máy từ chế độ công suất sang chế độ bù và ngược lại.
 • Dừng tổ máy trong chế độ bù.
 • Dừng bình thường và dừng sự cố tổ máy.

Mô tả:

Cấu tạo hệ thống điều tốc:

 • Bộ điều chỉnh tần số và công suất.
 • Rơle tần số quay và bộ lệnh
 • Thiết bị đo tần số quay.
 • Bộ định vị tần số.
 • Vùng chết được điều chỉnh theo tần số.
 • Tự động điều chỉnh tần số quay khi đồng bộ.
 • Bộ PID tạo tín hiệu điều khiển theo tốc độ.
 • Bộ định vị điện tử.
 • Bộ định vị công suất.
 • Bộ PID tạo tín hiệu điều khiển công suất cùng bộ hiệu chỉnh công suất theo cột áp hiện hành.
 • Bộ hạn chế độ mở.
 • Bộ chọn cực tiểu.
 • Bộ cộng gia số.
 • Bộ tích phân đầu ra.
 • Bảng điều khiển giao diện:
 • Cho phép thực hiện các thao tác sau:
 • Chọn chế độ điều khiển “tại chỗ-từ xa”.
 • Điều khiển bộ định vị tần số.
 • Điều khiển bộ định vị công suất.
 • Điều khiển bộ hạn chế cơ.
 • Điều khiển bộ hạn chế điện.
 • Đóng bộ tự động điều chỉnh tần số.
 • Đóng dừng sự cố.